Toulky Českem a Slovenskem

Bobův fotoblog - galerie

Blanokřídlí (Hymenoptera)

Tento řád je značně proměnlivý. Patří sem druhy velké několik mm, ale i čtyří centimetry dlouhé. Název je odvozen od dvou párů blanitých křídel. Tělo většiny druhů je protáhlé a členěné do tří oddílů: hlava má tykadka, jednoduché i složené oči a ústní ústrojí. K hrudi se upínají dva páry blanitých křídel, první pár bývá výrazně větší. Končetiny jsou dobře vyvinuty ve třech párech. Zadní část se k hrudi upíná buď celou šířkou (bylinné vosy - širopasí), nebo je mezi nimi vytvořena úzká stopka (štíhlopasí - např. mravenci, vosy včely). U samiček blanokřídlého hmyzu je vytvořeno kladélko, které je u některých skupin (včely, vosy) přeměněno v žihadlo. Způsob života tohoto řádu je nejednotný a velmi pestrý. Je dobře vyvinuta péče o potomstvo a někdy i tvorba hmyzího státu. Blanokřídlí se vyvíjí proměnou dokonalou (vajíčko - larva - kukla - imago). V přírodě i ve vztahu k lidem mají zástupci řádu nezastupitelné místo. Stačí si připomenout například opylování květů u včel, dále hubení jiných hmyzích druhů.


Kliknutím na náhled zobrazíte celou fotografii a odkaz na příslušný článek.

Galerie » Blanokřídlí (Hymenoptera)